Taggarkiv | utgöras

Specialepisod för aktiemarknaden i HongkongHur man köper aktier utan för många aktier?ETF-fonden: en ny trend

I och med att Hongkongs aktiemarknad blir allt mer populär, kommer allt fler investerare att spekulera om arresteringsordern tillsammans med den blomstrande Hongkongmarknaden, och då kommer utformningen av “Wolun” i Hongkong, Kina, att vara en obligatorisk kurs för er.

Vad är Wolun?

Wolun är faktiskt translittereringen av “warrants”.Omfattade teckningsoptioner och aktieoptioner nämns ofta i nyhetsmedia, som är de två vanligaste typerna på Hongkongmarknaden.Den täckta arresteringsordern är ett slags derivatorder, en arresteringsorder är ett slags aktiefullmakt, en arresteringsorder innehåller också en aktiefullmakt och är också ett alternativ.

Beståndsdeklaration 2113 är en 4102-fullmakt utfärdad av det börsnoterade företaget 5261, t.ex. en fullmakt för nr 1653 2303. Den utfärdas av Huafeng Textile (364) med lång löptid.Ett annat inslag är att börsnoterade företag kommer att emittera nya aktier för handel om de investerare som innehar optionsrätt ska köpa aktier.

Derivativa optioner är optioner som härleds från de “tillgångar” som de representerar. Dessa företagstillgångar kan vara aktier, aktieprisindex, guld, valutaförvaltning osv.Ovanstående lager och warranter representerar i allmänhet endast ett företags lager, medan de lager som utgörs av derivatwarrants kan utgöras av ett kinesiskt företags lager eller av aktier i företag som är engagerade i många aspekter samtidigt.Den representerar också Sinopec, Shanghai Development Petrochemical, PetroChina och Yizheng Chemical fiber inom den petrokemiska teknikindustrin, så den kan inte kallas för en korg.

Ta del av relevanta forskningsdata i standbycertifikatet?

Med den tidigare 9197 som exempel är dess förkortning Huane faba 501buy (“EC):認股證玩法-Förklara metoderna för handel och drift med Hongkong med praktiska exempel。 Huane: hänvisar till Huane International (902) faba; hänvisar till dess emittent är BNP BFQ 501; hänvisar till fullmaktets förfallodag är januari 2005, men den specifika förfallodagen kan inte återspeglas i förkortningen, och den specifika förfallodagen för 9197 är januari 28, 2005, som kan laddas ner från webbplatsen.Den fanns i grunduppgifterna i intyget.

Inköp: innebär att fullmaktens karaktär är en teckningsoption, och om det är en säljorder, representeras den av “sälj”.

“Detta innebär att fullmakten regleras genom kontant betalning, dvs. av en privat investerare, och om vi inte säljer fullmakten före företagets förfallodag kommer emittenten att betala mellanskillnaden till den enskilde investeraren i kontanter.Om du byter till * betyder det kontantavräkning av relevanta tillgångar; om det är $betyder det att avveckling kan göras i kontanter eller i spot.I själva verket är den nuvarande trenden att slå sig ner i kontanter, och de flesta aktiecertifikat har…
E: C: Det innebär att arresteringsorderns art är ett teckningsintyg, som är förkortningen för samtal”” på engelska, som har samma innebörd som “”köp””, och om det är en säljorder, representeras den av “”P””.”

相关文章:

Some common terms for warrants

小說:認購證,發財證,三次電子搖獎,搖出了當年沒有多少成為富翁。

響認股證價格的幾種主要因素